Other Projects by Maitri

Maitri against Corona Maitri in Emergency Maitri Education - Palkar School, Pune  Radditun Saddi 


Maitri against Corona

एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीपेक्षाही अधिक भयंकर आपत्ती कोरोनाच्या रूपाने आपल्यासमोर येवून उभी आहे. सर्व जगाला वेढून टाकणा-या या समस्येशी लढण्यासाठी मैत्री ने तयारी केली आहे. सुरुवातीला लोकांमध्ये प्रबोधनाच्या करण्यामध्ये आपण सरकारी पातळ्यांवर जे काम चालू होते त्यात हातभार लावला. 

आता आपण मदतीच्या पुढच्या टप्प्यावर आहोत. टाळेबंदीच्या परिस्थितीमुळे अनेक जणांचा रोजगार बुडतोय, आणि ज्यांचे हातावर पोट आहे अशा अनेक जणांना उपाशी दिवस काढावे लागत आहेत अशा लोकांना शिधा देण्यासाठी, जगण्याची लढाई चालू ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. 

आवाहन क्र. १

जत शहराच्या बाहेर चार किलोमीटरवर पाल टाकून राहिलेले हे 57 लोकांचे कुटुंब आहे यामध्‍ये 13 कुटुंबीय, आणि पंधरा मुली आणि 17 मुले आहेत. मूळचे राजस्थान, डोह येथील रहिवासी असून डोंबारी काम व औषध विक्री हा त्यांचा व्यवसाय आहे.  अजून यांना कसलीही मदत मिळाली नाही.

या लोकांना १५ दिवसाचे राशन द्यायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला निधी हवा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला खालील यादीप्रमाणे १५ दिवसाचे साहित्य याचा खर्च प्रत्येकी रु. ८५० आहे.

आवाहन क्र. २

हत्तीद, ता. सांगोला, जिल्हा सोलापूर हे ४७६४ लोकसंख्या, ७८९ कुटूंब असलेलं गाव. गावातल्या ३० कुटूंबांना अशाच मदतीची गरज आहे. यात विधवा, परित्यक्ता महिला व वृध्द, निराधार कुटूंब आहेत.

आवाहन क्र. ३

जत चे यल्लमा देऊळ प्रसिद्ध आहे. देवळात दर्शनासाठी येणारे भाविक इथल्या देवदासींना भिक्षुकी देत असतात. पण सध्या देऊळ बंद आहे. परिणामी या देवदासींवर भुकेलं रहायची वेळ आली आहे.

या ४५ जणी जवळच्या देवदासी वस्तीत राहतात. त्यांना अजून कुठलाही मदत मिळालेली नाही.

यापैकी काही देवदासींना मुलेही आहेत. या सर्वांना राशन किट द्यायचं आहे. प्रत्येकी रु. ८५०/-. देवदासींशी बोलून गरजेनूसार या किटमध्ये बदल होईल आणि २० दिवस पुरेल असं धान्य दिलं जाईल.

आवाहन क्र. ४

जत शहरातच राहणारे काही मदारी लोक. एकूण 34 कुटुंब, ज्यात 55 मुले आणि 52 मुली आहेत. सापाचे व माकडाचे खेळ दाखवून हे पोट भरतात. सध्या त्यांना काही काम नाही. त्यांना १५ दिवसाचे राशन द्यायचे आहे.

आवाहन क्र. ५

टाळेबंदी उठल्यावर..

टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार बुडत आहेत. हातगाडीवाले, पथारीवाले, छोटे व्यावसायीक, इ. अशा लोकांना टाळेबंदी उठल्यावर आपले व्यवसाय परत सुरू करता यावे म्हणून अगदी किरकोळ भांडवल लागेल. पुण्यातल्या दांडेकर पुलाजवळ राहणाऱ्या अशा काही लोकांशी मैत्री संपर्कात आहे. हे सूक्ष्म भांडवल, रु. १००० ते रु. ५००० पर्यंत, तुमच्या मदतीने टाळेबंदी उठल्यावर “मैत्री” त्यांना देईल. प्रत्येकाच्या व्यवसायानूसार या भांडवलाची नेमकी रक्कम ठरेल.

 

मैत्री आपणास आवाहन करीत आहे की तुम्हाला शक्य असेल तेवढा निधी या कामासाठी द्यावा. 

Photos

: Ration Distribution in Corona Lockdown
Maitri in Emergency

Other than Melghat Maitri is also known for its work in Emergencies. There are many situation of natural disasters when Maitri vonteers were among the first to reach the disaster location. We start the Primary relief work immediately. But our speciality lies in the rehabiliation work at very remote location where help is not reached through other sources.

Till now, Maitri has providedhelping hand during following disaster situations.

 

 

Media Coverage

: Gujrat Earthquake and Tsunami
Photos

: Work of Maitri in Emergency
Maitri Education - Palkar School, Pune

Ga. Ra. Palkar is a non aided school in KarveNagar Pune. The students coming to the school are typically from backward economic class and do not get much guidance from their home. Maitri volunteers are conducting Coaching classes for Maths, Science and English here. We call these classes as "Parallel Coaching Claases" and are run for the students of 5th to 8th standard student who cannot go with the pace of teaching in the regukar school classes. They lack behind, which intern creates dislike and/or fear about subject and it keeps on growing. Here in Parallel Classes we try to teach such students separately to remove the fear from their minds and develop interest.

We started this activity in 2012 and thus this is 5th year now. The students who earlier used to give a blank answer paper during exams now attempt many questions and try to solve. The teachers of respective subject see change in their understanding and efforts. These are some measures for success of our work in these 5 years.

The volunteers conducting coaching this year are

Maths 5th Std - Vinayak Gogate 
Maths 6th Std - Tushar Kasarekar 
Maths 7th Std - Suhas Kalekar
Maths 8th Std - Rekha Kasarekar  
English 8th Std - Sandhya Kanetkar 

We need more volunteers for this activity. If you are good in English, Maths or Science and are comfortable with studnets of 10 -14 age group then you can come for coaching. There is no need to have prioor teaching experience. Houswewives, Retired professional, Senior Citizens, College Students anyone who is interested in teahcing is welcome here. One needs to give committement of 3 hours per week for the entire educational year. 

 

For more details please contact Archana Gogate on 9922423833.

Photos

14/07/2017: Ga. Ra. Palkar School Photos 2017-2018

School Building and Volunteers conducting parallel coaching classed in 2017-2018

Radditun Saddi

Since last 15+ years, MAITRI volunteers are raising funds with the help of old newspapers collected from thousands of families and few offices in Pune. Unwanted old newspapers stack and occupy the place in the house, so it is easy for people to commit for their donation in the form of old newspapers.

By word of mouth this idea got picked up by many people residing in different residential complex, at various locations in Pune. In any society, volunteer or group of residents take up this activity for their society. Then in a formal meeting with the Chairman or Secretary of the Residential Society, purpose of the newspaper collection drive is described. Volunteer of MAITRI explains the basic idea of collecting bundles of newspapers and money raised through selling of newspaper. All the money goes to MAITRI accounts and the receipt is given on the name of the society.

After getting the permission to put up the notice on the board about collection drive, well in advance the notice is send to the society’s office. Volunteers from the society, follow the residents, and even supervise the process. After an hour or half the newspaper bundles get collected in parking area of each building or in the club house. The volunteer from the society then calls up the person to pick up the bundles to depot. Sunday morning time is fixed and tempo drivers or Raddi depot owners in particular area take the responsibility of weighing and calculating the amount raised after selling the lot.        

The amount is collected by the volunteer and deposited by MAITRI office and the receipt of MAITRI is issued in the name of the society.This process is set after many experiments in different areas. Accepting the delay for collection, or change in timing, holiday or strike of Tempo, volunteers work accordingly and get the work done.

Dedication of few volunteers- and  commitment of residents are the very important factors in making this idea workable and even proved very successful for raising the funds for MAITRI. Regularity and sincere efforts of volunteers are very important in making this MAITRI activity as Societies important event.

Activity started in 2006, from raising Rs.20/- after selling newspapers from one society. Gradually this activity became systematic and today we are depositing not less than Rs.10,000/- from a society. Every month 8 to 9 societies give their old Newspapers to MAITRI, to sell and raise money for different programs in Melghat.

In last 10/12 years MAITRI could raise more than Rs. 24,74,444 simply by selling old Newspapers. Last year MAITRI conducted a huge drive in the city and raised Rs. 2,75,799 on a Sunday. Thousands of families, few schools, offices, are connected to MAITRI in this activity. Residents engaged in this activity say that “MAITRI gives opportunity of volunteering for a noble cause and even chance to meet their own neighbours on Sunday morning. It becomes enjoyable because it takes only an hour and that too once a month”.

Media Coverage

: Raddi collection
Raddi Collection Drive in news coverage by Maharashtra Darpan News Pune https://youtu.be/3mSlgchWc58
Photos

: Raddi Collection 2 Oct 2016