30
 jan
 2016
 
  
  
Melghat Dhadak Mohim

MAITRI's "Melghat Dhadak Mohim", our monsoon campaign to save child deaths in melghat. Please go through our blog for details.

melghat
        dhadak mohim
      100 day school
Melghat Updates!

मेळघाट: क्षण समाधानाचा
३१ जानेवारीचा दिवस विशेष आहे आपल्या सगळ्यांसाठी... त्या दिवशी चिंचवडला एक मॅरेथॉन पळण्याची स्पर्धा आहे. त्यात विशेष नाही कारण ठिकठिकाणी अशा स्पर्धा होत असतातच, पण विशेष हे आहे की त्या दिवशी मेळघाटमधील ६ मुलं आणि ४ मुली त्या स्पर्धेत पळणार आहेत आणि महत्वाचं असं की ज्या वर्षी मेळघाटमध्ये कुपोषण आणि बालमृत्यूंचा कहर झाला होता त्याच सुमारास जन्माला आलेली ही सगळी मुलं आहेत.. आपल्या मेळघाटमधील कामाचा हा एक टप्पा आहे. समाधानाचा क्षण आहे...
...read more...

MAITRI NEWSLETTER
INDRADHANU 2015!

Click here for details...